Łączna liczba wyświetleń

Obserwatorzy

O mnie

Moje zdjęcie
Swarzędz, Wielkopolskie, Poland
Jestem jaki jestem . Amator ,pasjonat Ciekawy świata w obiektywie

poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Swarzędz -Małe wprowadzenie


Swarzędz - miasto stolarzy Troszkę wiadomości o mieście


Pierwsze ślady obecności człowieka w rejonie terenów Swarzędza sięgają mezolitu (8-3,5 tys. lat p.n.e.). Jednak pierwszą wzmiankę pisaną o Swarzędzu odnajdujemy w dokumentach z roku 1366, zapis ten posiada brzmienie Swarancz. Wzmianka źródłowa z roku 1377 mówi o kościele parafialnym funkcjonującym na terenie dzisiejszego Swarzędza.

[z oficjalnej strony Swarzędza]

Gmina Swarzędz leży w centralnej części województwa wielkopolskiego. Geograficznie jest to północna część Równiny Wrzesińskiej, wchodzącej w skład Niziny Wielkopolskiej, krainy geograficznej, której charakter określa polodowcowa rzeźba terenu. Cała gmina zajmuje powierzchnię 101,9 km2 (miasto 8,2 km2, tereny wiejskie 93,8 km2). W granicach gminy leżą Jezioro Swarzędzkie, przez które przepływa Cybina, Jezioro Uzarzewskie oraz inne zbiorniki wodne, zwłaszcza w dolinach Głównej i Cybiny. Gmina wchodzi w skład powiatu poznańskiego, a sąsiadując bezpośrednio z Poznaniem, jest istotnym składnikiem jego aglomeracji.

W Swarzędzu mieszka prawie 30 tysięcy osób i liczba ta stale wzrasta. Nowe piękne osiedla mieszkaniowe, bardzo dobra infrastruktura rekreacyjna - liczne obiekty sportowe- w tym pływalnia, dofinansowane szkoły z doskonałym zapleczem sportowym, sprawna komunikacja miejska łącząca Swarzędz z Poznaniem, jezioro Swarzędzkie i bliskość lasów sprawiają, że mieszka się tu znakomicie

Środowisko przyrodnicze gminy Swarzędz jest typowym dla obszarów polodowcowych. Teren gminy jest generalnie równinny, lekko pofalowany (wyniesiony na wysokość 85 - 105 m n.p.m), rozcięty miejscami zabagnionymi dolinami rzek Główna i Cybina - dopływów Warty. Najwyżej wyniesiony jest teren wsi Wierzenica i Janikowo. Tam też nachylenia terenu uzyskują największe kąty. Wysoczyznę morenową, bo tak określić można zasadniczą część gminy, budują zróżnicowane litologicznie utwory. Położony jest nad Jeziorem Swarzędzkim.Jezioro Swarzędzkie – jezioro na Równinie Wrzesińskiej, położone w północnej części miasta Swarzędz. Od północnej strony graniczy z poznańskim osiedlem Zieliniec. Przepływa przez nie rzeka Cybina. Jezioro jest zanieczyszczone ściekami komunalnymi Swarzędza, lecz od kilku lat prowadzone są prace prowadzące do jego oczyszczenia. Zamulenie dna sięga miejscami 2,50 m
Na jeziorze znajdują się dwie niewielkie wyspy.


   Kościół św. Marcina  

Powstał on prawdopodobnie już w XII w. jako świątynia drewniana stanowiąca parafię pod wezwaniem św. Marcina. Proboszczowie swarzędzcy, pobierali z upoważnienia biskupów dziesięciny kmiecie z całej okolicy jak Borówko pod Czempiniem i Bojanowo Stare oraz Piotrkowice.

Na przełomie XVI i XVII wieku wybudowano nowy kościół z palonej cegły, który był rozbudowywany w kolejnych latach. Drugą część kościoła dobudowano w 1695r., trzecią w 1753r., a wieżę kościelną pobudowano w 1792 roku. Kościół ten wznosi się w północnej części nad jeziorem przy ul. Św. Marcina.                                   


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz